Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter. SHR är en intresseförening för hudterapeuter. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och verka för vidareutbildning för medlemmarna. Utifrån detta har styrelsen fastslagit att SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. Bakgrunden till detta är att vi allt oftare ser ofullständigt utbildade eller outbildade aktörer som konkurrerar med våra medlemmars kvalificerade arbete. SHR är idag en viktig faktor för yrket och bör ta ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet. Vidare så finns det idag för dålig kunskap om hudterapeutens arbete och detta behöver kommuniceras ut bättre till både allmänhet och myndigheter. SHR skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både nationellt och internationellt. Ledorden för visionen...

Read More